[bez diakritiky] [k 14.06.2019] [English]
Kulturní sdružení PÁRA (KSP) zal. 22.12.1976
Změny
vyhrazeny!
Akce v následujícím ročním období
(odlišné pozadí = negenerický termín)
akce do měsíce
út18.06.2019koncert J.H.Chrta
st19.06.2019Půlpára (plán)
21.06.2019vítání léta - úvod
ne23.06.2019vítání léta - závěr
st26.06.2019řádná schůze
další akce do čtvrt roku
čt25.07.201930. čundr (úvod) přeložen na 01.08.
ne28.07.201930. čundr (závěr) přeložen na 04.08.
čt01.08.201930. čundr (úvod) přeložen z 25.07.
ne04.08.201930. čundr (závěr) přeložen z 28.07.
st07.08.2019řádná schůze
st21.08.2019Půlpára
st04.09.2019řádná schůze
další akce do půl roku
st18.09.2019Půlpára
st25.09.2019bowlingové utkání
so28.09.2019podzimní pochod
st02.10.2019řádná schůze
11.10.2019cyklovíkend (úvod)
ne13.10.2019cyklovíkend (závěr)
st16.10.2019Půlpára
st06.11.2019řádná schůze
st20.11.2019Půlpára
st04.12.2019řádná schůze
13.12.2019předvánoční setkání
další akce do jednoho roku
ne15.12.2019závěr fotbalové sezóny
út31.12.2019parní Silvestr
so04.01.2020novoroční pochod
st08.01.2020řádná schůze
st22.01.2020Půlpára
st05.02.2020řádná schůze
st19.02.2020Půlpára
st04.03.2020řádná schůze
st18.03.2020Půlpára
so28.03.2020jarní pochod
st01.04.2020řádná schůze
st15.04.2020Půlpára
st06.05.2020řádná schůze
st20.05.2020Půlpára
st03.06.2020řádná schůze
 
Značení dat aktualizace
dle jejich stáří:
   dd.mm.rr asi do týdne;    dd.mm.rr asi od měsíce do čtvrtroku;
   dd.mm.rr asi od týdne do měsíce;    dd.mm.rr asi od čtvrtroku do půlroku.

 Řádné schůze KSP (zahajovací 22.12.1976)
06.06.19  Interní informace KSP (následně omezený přístup)
20.03.19  Roční rámcový plán akcí KSP (na 2019, historie od 2003)
14.06.19  Uskutečněné akce KSP (dokumentační novinkycelkový přehledstatistiky)
22.05.19  Symboly KSP, propagace, zajímavosti, kuriozity
14.06.19  Půlpára (setkání parních důchodců)
07.06.19  Společenské akce (tradice od 1981)
07.06.19      Oslavy životních výročí, svateb a potomků (od 1989)
10.03.19      Vítání léta (opékání zvířete) (od 2001)
05.01.19      Slavnostní předvánoční setkání KSP (od 1983)
03.01.19      Oslavy silvestrovské a novoroční (od 1983)
03.06.19      Koncerty, divadla, plesy (od 2012)
21.03.19      Výlety, vycházky, exkurze, návštěvy (od 1989)
14.06.19  Turistická sekce KSP (tradice od 1978)
20.03.19      Čundry KSP (letní vícedenní pochody, od 1978)
10.04.19      Jednodenní pochody KSP (od 2003)
10.01.19          Novoroční putování KSP kolem Prahy
10.04.19          Vítání/oslavy jara - jarní pochody KSP
05.01.19          Vítání/oslavy podzimu - podzimní pochody KSP
24.02.19      Lyžování a skituristika
14.06.19      Cykloturistika
20.12.18  Fotbalová sekce KSP (zal. 21.8.2000)
02.05.19  Hudební sekce KSP
17.04.19  Bowlingová sekce KSP (tradice od 19.1.2008, zal. 13.6.2011)
06.02.19  Pivní zajímavosti a picí folklór

22.05.19 Subweb gymnasiální třídy: Přípotoční 1.-4.C 1969-1973

[úvod]
 
[s diakritikou] [k 14.06.2019] [English]
Kulturni sdruzeni PARA (KSP) zal. 22.12.1976
Zmeny
vyhrazeny!
Akce v nasledujicim rocnim obdobi
(odlisne pozadi = negenericky termin)
akce do mesice
ut18.06.2019koncert J.H.Chrta
st19.06.2019Pulpara (plan)
pa21.06.2019vitani leta - uvod
ne23.06.2019vitani leta - zaver
st26.06.2019radna schuze
dalsi akce do ctvrt roku
ct25.07.201930. cundr (uvod) prelozen na 01.08.
ne28.07.201930. cundr (zaver) prelozen na 04.08.
ct01.08.201930. cundr (uvod) prelozen z 25.07.
ne04.08.201930. cundr (zaver) prelozen z 28.07.
st07.08.2019radna schuze
st21.08.2019Pulpara
st04.09.2019radna schuze
dalsi akce do pul roku
st18.09.2019Pulpara
st25.09.2019bowlingove utkani
so28.09.2019podzimni pochod
st02.10.2019radna schuze
pa11.10.2019cyklovikend (uvod)
ne13.10.2019cyklovikend (zaver)
st16.10.2019Pulpara
st06.11.2019radna schuze
st20.11.2019Pulpara
st04.12.2019radna schuze
pa13.12.2019predvanocni setkani
dalsi akce do jednoho roku
ne15.12.2019zaver fotbalove sezony
ut31.12.2019parni Silvestr
so04.01.2020novorocni pochod
st08.01.2020radna schuze
st22.01.2020Pulpara
st05.02.2020radna schuze
st19.02.2020Pulpara
st04.03.2020radna schuze
st18.03.2020Pulpara
so28.03.2020jarni pochod
st01.04.2020radna schuze
st15.04.2020Pulpara
st06.05.2020radna schuze
st20.05.2020Pulpara
st03.06.2020radna schuze
 
Znaceni dat aktualizace
dle jejich stari:
   dd.mm.rr asi do tydne;    dd.mm.rr asi od mesice do ctvrtroku;
   dd.mm.rr asi od tydne do mesice;    dd.mm.rr asi od ctvrtroku do pulroku.

 Radne schuze KSP (zahajovaci 22.12.1976)
06.06.19  Interni informace KSP (nasledne omezeny pristup)
20.03.19  Rocni ramcovy plan akci KSP (na 2019, historie od 2003)
14.06.19  Uskutecnene akce KSP (dokumentacni novinkycelkovy prehledstatistiky)
22.05.19  Symboly KSP, propagace, zajimavosti, kuriozity
14.06.19  Pulpara (setkani parnich duchodcu)
07.06.19  Spolecenske akce (tradice od 1981)
07.06.19      Oslavy zivotnich vyroci, svateb a potomku (od 1989)
10.03.19      Vitani leta (opekani zvirete) (od 2001)
05.01.19      Slavnostni predvanocni setkani KSP (od 1983)
03.01.19      Oslavy silvestrovske a novorocni (od 1983)
03.06.19      Koncerty, divadla, plesy (od 2012)
21.03.19      Vylety, vychazky, exkurze, navstevy (od 1989)
14.06.19  Turisticka sekce KSP (tradice od 1978)
20.03.19      Cundry KSP (letni vicedenni pochody, od 1978)
10.04.19      Jednodenni pochody KSP (od 2003)
10.01.19          Novorocni putovani KSP kolem Prahy
10.04.19          Vitani/oslavy jara - jarni pochody KSP
05.01.19          Vitani/oslavy podzimu - podzimni pochody KSP
24.02.19      Lyzovani a skituristika
14.06.19      Cykloturistika
20.12.18  Fotbalova sekce KSP (zal. 21.8.2000)
02.05.19  Hudebni sekce KSP
17.04.19  Bowlingova sekce KSP (tradice od 19.1.2008, zal. 13.6.2011)
06.02.19  Pivni zajimavosti a pici folklor

22.05.19 Subweb gymnasialni tridy: Pripotocni 1.-4.C 1969-1973

[uvod]